Co vše přinese robotizace výroby a jak se na ni připravit?

Postupná robotizace výroby jistě přinese mnoho pozitiv, ale někteří v ní mohou spatřovat i některá negativa. O čem je nutné přemýšlet již dnes?

Máme se robotizace výroby obávat?

Robotizace výroby je nevyhnutelný proces, který už několik let aktivně probíhá. Někteří si toho možná ve své profesi ještě nevšimli, ale jednou se zcela jistě i oni budou muset potýkat se změnami, které robotická automatizace přinese celému světu. Už dnes některé technologické společnosti zajišťují významnou část své výroby za pomoci robotických strojů, které dovedou velmi efektivně zastat a nahradit práci člověka. Z dlouhodobého pohledu je pro většinu firem na neustále se opakující činnosti výhodné získat některý stroj s pokročilým softwarem, než zaměstnávat člověka, který se v práci nudí a neodvádí svěřené úkoly pečlivě.

Nahlédneme-li do výrobních prostor nejvýznamnějších firem, uvidíme, že v jejich halách se v pravidelném rytmu kmitají robotická ramena zajišťující různorodé činnosti. Nejčastěji se jedná o lakování, svařování nebo montování spojování součástek do sebe. Stroje vykonávající tyto činnosti není pro zkušené pracovníky obtížné naprogramovat a mnozí z nich na pozice obsluhy těchto zařízení přešli právě z dělnických profesí.

Důležité je vzdělávat se

Aby se pracovníci připravili na přechod k plně robotizované výrobě, musí především chtít změnit své pracovní návyky a rozšířit si svou odbornou způsobilost. Sami zaměstnavatelé dnes v rámci svých podniků nabízí různé rekvalifikační kurzy, které mají za cíl kvalifikovat zaměstnance na nové pozice, které budou v budoucnu potřeba.

Chcete-li mít i nadále stabilní příjem a neřešit změnu zaměstnavatele, je vhodným nápadem zúčastnit se těchto kurzů a rozšířit si svou kvalifikaci pro nové činnosti.