Jak zlepšit bezpečnost práce optickou signalizací

Řízení silniční dopravy zejména na křižovatkách se dnes neobejde bez semaforů. Jde o užitečnou světelnou signalizaci, která urychluje provoz a zároveň přispívá k větší bezpečnosti účastníků silničního provozu. Podobný účinek má podlahová LED projekce ve výrobních provozech.

O co se jedná?

S touto technologií přichází firma Visap sídlící v malé obci Žerčice u Mladé Boleslavi. Spolupracuje s mnoha výrobními podniky, kterým pomáhá eliminovat rizika vzniku pracovních úrazů. Princip podlahové LED projekce spočívá v promítání výstražných signálů na podlahu přímo před procházející osobu. Pokud se před vámi na podlaze náhle objeví výrazný a jasný světelný signál v podobě značky „STOP“, určitě vás to přinutí k vyšší pozornosti a ostražitosti, než tradiční výstražné cedulky a nápisy. Přiměje vás to k zastavení a rozhlédnutí, abyste nevstoupili přímo před projíždějící manipulační vozík či jiný dopravní prostředek. Tento bezpečnostní systém je účinným nástrojem v boji proti provozní slepotě a přispívá k větší bezpečnosti práce ve výrobním provozu.

Další efekty optické signalizace

Výsledkem zavedení světelné signalizace promítané na podlahu je také zefektivnění celého výrobního procesu a zlepšení pracovního prostředí. V neposlední řadě se zatraktivní výrobní podnik v očích jeho vedení i zaměstnanců, ale také v očích obchodních partnerů. K reklamě a propagaci podniku může navíc přispět projekce loga, což je další forma využití světelné signalizace nabízené společností Visap.

Jak postupovat?

Pokud máte o tuto účinnou technologii zájem, stačí kontaktovat firmu Visap, jejíž pracovníci si s vámi domluví schůzku přímo v daném provozu. Po zevrubné analýze a odhalení bezpečnostních rizik navrhnou optimální řešení. Výsledkem realizace je především efektivnější prevence pracovních úrazů a eliminace jejích rizik. Průvodním jevem je navíc zlepšení efektivity práce a zlepšení pracovního prostředí. Výhodou pro objednavatele této technologie je, že veškeré kroky provádí ve vzájemné součinnosti s pracovníky Visapu.