Ochraňte majetek za pomoci svěřenského fondu

Svěřenské fondy jsou pro mnoho lidí něčím zcela neznámým. Jedná se o možnost, jak ochránit vlastní majetek, majetek firmy či našich blízkých. Jde o majetek, který zakladatel vyčlení k nějakému konkrétnímu účelu. Výhodou je, že zůstane anonymní a pečuje o něj správce, který hlídá naplňování účelu fondu a rozmnožování jeho majetkové podstaty.

Jak si nechat fond založit?

Založit ho může jak fyzická, tak i právnická osoba a lze ochránit jak movitý, tak i nemovitý majetek. Jedná se celosvětově o nejoblíbenější možnost, jak spravovat a ochraňovat majetek. Velkou výhodou je i absence dohledu ze strany státu.

Pokud máte o založení svěřeneckého fondu zájem, je vhodné zvolit poskytovatele, který vám zajistí konzultaci i samotné založení a spravování fondu. Nejlepší volbou je společnost Alpha Citizen s.r.o., která není zprostředkovatelem, ale přímo licencovaným poskytovatelem této služby. Kontaktovat ji lze na webu alphacitizen.com/cs a dozvědět se i další důležité informace, které potřebujete vědět.

Výhody svěřenského fondu

S pomocí svěřenského fondu můžete hmotně zabezpečit rodinu a zajistit, aby se správně zacházelo s majetkem. Můžete tak také ochránit majetek před případnými exekucemi nebo insolvenčními návrhy věřitelů společnosti. Rovněž můžete skrýt vlastnictví a původ majetku, udržet anonymitu vlastnictví v obchodní společnosti a mnoho dalšího.

Svěřenský fond

Fungování svěřenského fondu je jednoduché, nejprve vyberete část majetku, kterou do fondu vložíte. Následně vyberete způsob nakládání s majetkem a také správce, který bude plnit vámi svěřené úkoly. Poté určíte beneficienta, jenž bude z daného majetku profitovat. Po založení fondu ztratíte formální vlastnická práva, o plnění pravidel se nyní bude starat správce, kterého jste vybrali. Pokud máte o svěřenský fond zájem nebo jen chcete vědět více informací, neváhejte společnost Alpha Citizen kontaktovat pro nezávaznou konzultaci.