Co to jsou elektrické svorky a jak je používáme v praxi?

V praxi se můžeme v rámci elektrotechniky potkat s tím, že má většina důležitých komponentů neskromné množství variant. Některé varianty jsou přitom jenom drobnou modifikací, jiné jsou potom velice rozdílné a mohou sloužit pro zcela odlišné účely.

Jedním z příkladů takových součástek, které mohou sloužit dost širokému spektru úkonů, jsou právě elektrické svorky. Velice jednoduchá součástka s aktivní i pasivní funkcí, kterou v rámci domácích i firemních sítí najdeme velice často. Rozhodně vás ale překvapí, jaké všechny funkce dokáží plnit.

Nejzákladnější funkce elektrických svorek

Pokud bychom šli od těch funkcí, které jsou nejzákladnější, tak bychom jako úplně první funkci zmínili standardní propojení elektrických sítí. V tom jsou elektro svorky tou nejlepší možnou volbou především z pohledu estetiky, protože je spojení jednotlivých větví sítě velice elegantní a zároveň i bezpečné. Pravidelně je proto potkáme v rozvaděčích a podobných součástech, kde jsou pro svoji přehlednost a jednoduchost doslova tou nejideálnější volbou.

Komplikovanější systémy v automatizaci

Automatizace a robotika je v dnešním světě jedním ze základních stavebních kamenů moderních výrobních procedur. Velice často proto najdeme svorky pracující s těmito technologiemi hlavně zde. Ale není žádnou vzácností, že potkáme takzvané patrové svorky i v domácnostech. Nemusí totiž nutně fungovat jen jako aktivní součást automatizovaných obvodů, ale mohou i velice efektivně fungovat jako podpora v rámci složitějších domácích sítí. Navíc celou řadu automatizačních prvků máme i v moderních domácnostech, kde se postupně dostávají do popředí namísto starších technologií s menší variabilitou.

Typické rozvaděčové svorky

V rozvaděčích, jak již bylo zmíněno, plní svorky velice důležitou roli, která spočívá rovnou v několika věcech. Zaprvé je jejich instalace velice jednoduchá, tudíž jejich užíváním nekomplikujeme systém jako takový. Vedle toho jsou ale řadové svorky také velice přehledné a umožňují řazení jednotlivých částí obvodů vedle sebe. Díky tomu tak můžeme velice jednoduše organizovat domácí i složitější rozvody, přičemž přístup k jednotlivým částem sítě je jednodušší než za použití jiných technologií.