Motorgenerátory najdou využití v širokém spektru situací

Asi každý z nás má zkušenost s výpadky elektrické energie. Jen málokdo má z takové situace radost, neboť jejím výsledkem jsou jen a pouze problémy. Dvojnásobně to platí pro firemní provozy, neboť pro ně znamená řádově větší problémy. Důvodů pro zajištění záložního zdroje energie je ale vícero.

Výpadky elektrické energie

Zmíněné výpadky dodávek elektrické energie jsou samozřejmě hlavním důvodem pro pořízení náhradního zdroje elektrické energie. Pro zajištění nepřetržité produkce firmy je třeba mít trvale připravenou zálohu schopnou nahradit běžný zdroj elektřiny. Ať již bude odstávka plánovaná nebo půjde o výpadek, mít připravený generátor je nutností.

Vykrývání špičkového výkonu

Motorgenerátory jsou také prvkem, který je schopen dodávat dostatečné množství energie ve chvílích, kdy provoz firmy vyžaduje více energie než obvykle. Pro vykrývání výkyvů v těchto výkonnostních špičkách je generátor dodávající elektrickou energii nad rámec průměrných a očekávatelných hodnot.

Aktivity mimo dosah standardních přípojek

Často je třeba přenést výrobu nebo jiný typ činnosti mimo standardní výrobní prostory disponující přípojkami. I v takovém případě musí podnikatel sáhnout po záložním generátoru, v tomto případě ideálně po tom přenosném. Ve stejné situaci jsou samozřejmě i ti, kteří potřebují zdroj elektrické energie třeba na zahradě, rozdíl bude nicméně ve výkonu a dalších technických parametrech.

Při přenesení části činností mimo dosahu přípojek je pronájem elektrocentrály důležitý. Této důležitosti by si měla být firma vědoma a s pronájmem počítat.

Není elektrocentrála jako elektrocentrála

Náhradní zdroj elektrické energie je obecný pojem, který může mít celou řadu podob. Od malých přenosných zařízení až po velké elektrocentrály. To, která volba bude pro firmu a její konkrétní plány nejvhodnější, závisí na celé řadě parametrů. Firmy mají na výběr z třífázových a jednofázových generátorů, ze zařízení na benzín, naftu či LPG apod.

Podmínky, které definují potřebnou charakteristiku elektrocentrál, se však mohou měnit. Je proto na místě obrátit se na půjčovnu elektrocentrály. Zejména menší firmy pravděpodobně ocení možnost nekupovat generátory, které se mohou hned při příštím využití ukázat jako nedostatečné, nebo naopak předimenzované.